//
archives

Mandarin, Standard (国语/Guóyǔ)

This category contains 1 post

月亮代表我的心 (邓丽君)

“The Moon Represents My Heart – Teresa Teng” (YouTube video) 月亮代表我的心 邓丽君 你问我爱你有多深 我爱你有几分 我的请也真 我的爱也真 月亮代表我的心  你问我爱你有多深 我爱你有几分 我的情不移 我的爱不变 月亮代表我的心  轻轻的一个吻 已经打动我的心 深深的一段请 叫我思念到如今  你问我爱你有多深 我爱你有几分 你去想一想 你去看一看 月亮代表我的心   Yue4 liang dai4 biao3 wo3 di xin1 (Pinyin) Deng4 Li4jun1 Ni3 wen4 wo3 ai4 ni3 you3 duo1 shen1 Wo3 ai4 ni3 you3 ji3 fen1 … Continue reading

Categories