//
you're listening to...
Poland, Polish

Człowieczy Los (Anna German)

Country: POLAND
Language: 
 POLSKI

“CZŁOWIECZY LOS”
HUMAN FATE

Człowieczy los nie jest bajką, ani snem
Human fate is not a fable, nor a dream

Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem
Human fate is a normal dreary day

Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy
Human fate carries with it (itself) sorrow and tears

Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły
Regardless  it can be that fate changes for better or worse

Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj
Smile in every while, smile

Na dzień szczęśliwy nie czekaj
For a joyful day, do not wait

Bo kresu nadejdzie czas (za)nim uśmiechniesz się chociaż raz
For the ending time will come before you smile for once

Uśmiech odsłoni przed tobą siedem codziennych cudów świata
A smile will reveal before you the seven daily marvels of the world

Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata
A rainbow bridge will ignite above the day that’s fleeting

Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody
To dreams wings it will add, to memories beauty/attraction

Pomoże strudzonemu pokonać przeszkody
It will help the distressed to overcome obstacles

Uśmiechaj się, uśmiechaj się!
Smile, smile!


POLISH PRONUNCIATION: ch, cz, sz, ą, ę, ł, c, ć, ś, ż, prz

uśmiechaj = u-SHMEH-hai

człowieczy = chwo-VYE-chih

szarym = SHA-rihm
bajką = bai-KON

się = sheh

człowieczy = chwo-VYE-chih

co = TSO

zmienić = ZMYE-nich

szczęśliwy = shchain-SHLI-vi

żal = zhal

przed = p-SHED

Discussion

One thought on “Człowieczy Los (Anna German)

 1. “Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły
  Regardless it can be that fate changes for better or worse.”

  Is should be translated to:
  Regardless one can change fate for better or worse.

  It is a subtle difference but meaningful for the whole song.

  Posted by jaro | July 17, 2017, 8:28 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: